Call for Papers

The call for papers has closed.

Download the full call for papers

(Nederlands hieronder)

The ‘Politicologenetmaal’ (‘24-hour Political Science Conference’) will be jointly organized for the 17th time by the Dutch Political Science Association (NKWP) and the Association for Political Science (VPW). This time the conference is organized by the Political Science Department of Leiden University and will take place on Thursday and Friday, June 7-8, 2018, at the Pieter de la Court gebouw in Leiden.

The conference will begin on Thursday at noon and end on Friday after lunch. The conference consists of 18 workshops, each with a different theme and each organized by a different team of workshop coordinators. Each workshop consists of four panels and can accommodate up to 12 paper presentations (two panels will take place on Thursday afternoon, two panels will take place on Friday morning). To stimulate a constructive discussion on the workshop theme, participants are expected to attend their chosen workshop for the full duration of the conference. The conference language is Dutch, but many workshops are held in English (please see the list of workshops for details).

After the workshop panels on Thursday, a plenary session will be held with a keynote address by Prof. Cas Mudde (University of Georgia), titled The Rise of Populism: What Does It Mean?, followed by an award ceremony for the best PhD thesis and MSc thesis of the year.

If you are interested in presenting a paper at one of the workshops, please send your proposal directly to the contact person(s) indicated in the workshop description. Deadline for paper proposals is March 15, 2018. Proposals should include an abstract (max. 250 words), name, affiliation and contact email. You will hear from the workshop coordinators by 31 March 2018, whether your proposal was accepted.

It is also possible to participate in the Etmaal without presenting a paper (subject to availability of space). If you are interested in one of the workshops but do not wish to present a paper, you do not need to contact the workshop coordinators at this time. When registration opens, you can register directly through the conference website (although it might be good to check at that time with workshop directors whether there are spaces available in their workshop).

All conference participants will need to register via www.politicologenetmaal.eu. Registration will be possible from 1 April until 24 May 2018. Registration fees are as follows:

Reduced rate: Members of NKWP/VPW + PhD students*
o   Thursday and Friday € 100
o   Only Thursday (with dinner) € 90
o   Only Friday € 40
Regular rate
o  Thursday and Friday € 175
o   Only Thursday (with dinner) € 125
o   Only Friday € 75
Student rate: Bachelor and Master students**
o   Thursday and Friday € 50
o   Only Thursday (with dinner) € 40
o   Only Friday € 20

* You can become a member here: VPW (Belgium) of NKWP (Netherlands). PhD students need to be able to provide proof of their status upon registration for the reduced rate.

** Bachelor/Master students need to provide a copy of their university registration, a student ID, or a letter from their thesis supervisor to benefit from the student discount. The number of student places is limited.

Registration after the 24 May 2018 deadline is only possible if spaces allow; in these cases there is an additional late registration fee of €50.

The fee includes a conference booklet, coffee/tea, lunch on Thursday and Friday, and drinks and dinner on Thursday. Via the registration template, participants can inform the organizers about dietary restrictions.

Download the full call for papers

Nederlands

Op donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018 organiseren de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) voor de 17e keer gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal wordt dit jaar georganiseerd door het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden in het Pieter de la Court gebouw.

Het Etmaal start op donderdag tussen 12 en 13 uur en eindigt het op vrijdagmiddag na de lunch. Het Etmaal bestaat uit 18 workshops waarin onderzoekspapers worden gepresenteerd. Elke workshop kent twee sessies op donderdagmiddag en twee sessies op vrijdagochtend (8-12 papers in totaal). Deelnemers wonen in principe gedurende de gehele conferentie dezelfde workshop bij, zodat er een constructieve discussie rondom het workshopthema ontstaat. Hoewel de conferentie in beginsel Nederlandstalig is, zullen veel workshops in het Engels worden gehouden (zie omschrijving).

Na de donderdagsessies is er een plenaire bijeenkomst met de lezing The Rise of Populism: What Does It Mean? door Prof. Cas Mudde (University of Georgia) en de uitreiking van prijzen voor het beste proefschrift en de beste masterscriptie van het afgelopen jaar.

Als u een papervoorstel wil indienen, dan wordt u verzocht vóór 15 maart 2018 contact op te nemen met de organisatoren van de workshops (met vermelding van uw naam, affiliatie en een abstract van 250 woorden). Hun emailadressen staan vermeld in deze ‘call voor papers’ (zie verder). Ten laatste op 31 maart 2018 hoort u van hen of uw paper geselecteerd is voor hun workshop.

Het is ook mogelijk om aan het Etmaal deel te nemen zonder een paper te presenteren (indien er ruimte is in de betreffende workshop). Indien u aan een van de workshops wil deelnemen zonder een paper te presenteren, hoeft u op dit moment geen contact op te nemen met de workshopvoorzitters. U kunt zich in dat geval direct inschrijven voor het Etmaal via de website, wanneer registratie opent (al kan het nuttig zijn om op dat moment even contact te zoeken met de workshopvoorzitters om te kijken of er voldoende plek is in de workshop).

Alle deelnemers aan het Etmaal dienen zich te registreren via www.politicologenetmaal.eu.  Registratie is mogelijk vanaf 1 april 2018 tot en met 24 mei 2018. De bijdragen voor deelname zijn de volgende:

Gereduceerd tarief: Leden NKWP/VPW + Promovendi*
o   Donderdag en vrijdag € 100
o   Alleen donderdag (met diner) € 90
o   Alleen vrijdag € 40
Vol tarief
o  Donderdag en vrijdag € 175
o   Alleen donderdag (met diner) € 125
o   Alleen vrijdag € 75
Studententarief: Bachelor- en Masterstudenten**
o   Donderdag en vrijdag € 50
o   Alleen donderdag (met diner) € 40
o   Alleen vrijdag € 20

* Lidmaatschap kan hier worden aangevraagd: VPW (België) of NKWP (Nederland). Promovendi dienen desgevraagd een bewijs van hun status te kunnen overleggen aan de organisatie.

** Masterstudenten dienen een bewijs van inschrijving/collegekaart/verklaring van hun scriptiebegeleider te kunnen overleggen. Het aantal beschikbare plaatsen voor het studententarief is beperkt.

Registratie na de deadline van 24 mei 2018 is alleen mogelijk indien nog plekken beschikbaar zijn en tegen een met €50 verhoogd tarief.

Deze bijdragen omvatten een deelnemersmap, koffie en thee in de pauzes, een lunch op donderdag en vrijdag, en een borrel en diner op donderdag. Via het deelnameformulier kunnen deelnemers allergieën of voorkeuren in verband met  het diner en de lunches kenbaar maken.

Download de gehele call hier

Het organiserend comité,

Nicolas Blarel

Corinna Jentzsch

Pauline Ketelaars (VWP-vertegenwoordiger)

Tom Louwerse

Hans Vollaard (NKWP-vertegenwoordiger)