Call for workshops

THIS CALL HAS NOW CLOSED

On Thursday June 7 and Friday June 8 2018 the ‘Politicologenetmaal’ (‘24-hour Political Science Conference’) is jointly organized for the 17th time by the Dutch Political Science Association (NKWP) and the Association for Political Science (VPW). This time the conference will be organized by the Political Science Department of Leiden University.

Traditionally, the conference starts on Thursday (noon) and ends on Friday (noon). The conference consists of thematic workshops in which scholars present and discuss their research. The workshops occupy four time slots (two on Thursday afternoon, two on Friday morning). After the workshop sessions on Thursday there is also a plenary session with a key note speech and the award ceremony for the best PhD thesis and MSc thesis of last year. Each workshop, over the course of the two days, covers 8 to 12 papers and these papers can relate to broad topics such as political behavior, political communication, political sociology, (international) political economy, EU studies, international relations, public administration, political theory, and political methodology. Workshops can be proposed by academics but also by practitioners. The conference language is Dutch, but sessions can also be held in English, at the discretion of the chairs. Please indicate the preferred language for the workshop in the workshop proposal.

Proposals for workshops (maximum one page) should be sent before December 11, 2017 to: politicologenetmaal2018@fsw.leidenuniv.nl 

 There is room for 14 workshops, and preference will be given to proposals that are most likely to attract enough paper-giving participants. This works best when the workshop chairs actively recruit paper-givers themselves. Preference will also be given to proposals submitted by scholars affiliated to Belgian or Dutch institutions, but we do welcome proposals from outside the Low Countries. We will furthermore make sure that the final offer of workshops covers the different sub-disciplines of political science. Applicants will receive the decision no later than February 2018.

The organizing committee,

Nicolas Blarel, Corinna Jentzsch, Pauline Ketelaars (VWP-vertegenwoordiger), Tom Louwerse, and Hans Vollaard (NKWP-vertegenwoordiger)

 

Call voor workshopvoorstellen

Op donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018 organiseren de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) voor de zeventiende keer gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal wordt dit jaar georganiseerd door het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden.

Zoals gebruikelijk start het Etmaal op donderdagmiddag tussen 12 en 13 uur en eindigt het op vrijdagmiddag na de lunch. Het Etmaal kent een plenaire bijeenkomst met een lezing en de uitreiking van prijzen voor het beste proefschrift en de beste masterscriptie van het afgelopen jaar. De klemtoon ligt echter op het werk in de workshopsessies (twee sessies op donderdagmiddag en twee sessies op vrijdagochtend). Voor deze sessies, met elk ruimte voor 8 tot 12 papers, zijn we op zoek naar sessievoorstellen. We verwelkomen een ruim scala aan thema’s uit politicologische sub-disciplines zoals empirische politicologie, politieke communicatie, bestuurskunde, internationale betrekkingen, (internationale) politieke economie, ontwikkelingsstudies, EU-studies, politieke sociologie, vergelijkende politicologie, politieke theorie, en politieke methodologie. Voorstellen kunnen zowel uitgaan van academische politicologen als van praktijkpoliticologen. De voertaal van panels is in de regel Nederlands, maar sessievoorzitters kunnen beslissen Engels als voertaal te hanteren. De voertaal dient te worden aangegeven in het sessievoorstel.

Uw workshopvoorstel (met toelichting van maximaal één pagina) wordt verwacht vóór 11 december 2017 op het e-mailadres politicologenetmaal2018@fsw.leidenuniv.nl

Er is plaats voor 14 sessies en bij de selectie van de voorstellen gaat de voorkeur uit naar sessies die het potentieel hebben voldoende papers aan te trekken. In de praktijk blijkt dat sessies vooral succesvol zijn wanneer de sessievoorzitters zelf actief deelnemers rekruteren. Bij de selectie van voorstellen geeft de organisatie de voorkeur aan voorstellen voor workshops die worden ingediend door co-voorzitters die verbonden zijn aan een Belgische en Nederlandse instelling. Co-voorzitters van buiten België en Nederland zijn ook welkom. Ook zal er rekening mee worden gehouden dat het sessieaanbod een zo ruim mogelijk veld van de politieke wetenschappen beslaat. Uiterlijk februari 2018 krijgen de indieners uitsluitsel.

Het organiserend comité,

Nicolas Blarel, Corinna Jentzsch, Pauline Ketelaars (VWP-vertegenwoordiger), Tom Louwerse en Hans Vollaard (NKWP-vertegenwoordiger)