Call for workshop proposals

(scroll naar beneden voor de Nederlandse versie)

On Thursday June 13 and Friday June 14 2019 the ‘Politicologenetmaal’ (24-hour Political Science Conference) is jointly organized for the eighteenth time by the Association for Political Science (VPW) and the Dutch Political Science Association (NKWP). This time the conference will be organized by the Political Science Department of the University of Antwerp.

Traditionally, the conference starts on Thursday at noon and ends on Friday after lunch. A plenary session is held on Thursday evening, with this year a debate and award ceremonies for the best PhD thesis and the best Master thesis. The main focus of the conference, however, lies on thematic workshops (two on Thursday afternoon and two on Friday morning). In each workshop there is room for about ten papers, and we are looking for workshop proposals for these sessions. The workshops can relate to a broad range of topics, going from empirical political science to political theory and from international relations to local politics. Workshops can be proposed by both academics and practitioners. The conference language is Dutch, but sessions can also be held in English, at the discretion of the chairs.

Please use the template for workshop proposals that you can find at the bottom of this document. Proposals for workshops should be sent before December 10, 2018 to: politicologenetmaal2019@uantwerpen.be.

We have room for 16 workshops. Preference will be given to proposals that are most likely to attract enough paper presenters. Previous years have shown that sessions are especially successful when the workshop chairs themselves actively recruit participants. Preference will also be given to proposals submitted by co-chairs affiliated to a Flemish/Belgian and a Dutch institution, but we welcome co-chairs from outside the Low Countries as well. We will furthermore try to make sure that the final offer of workshops covers the different sub-disciplines of political science. Applicants will receive the decision no later than the 1st of February 2019.

The organizing committee,

Pauline Ketelaars (VPW-vertegenwoordiger), Arjan Schakel (NKWP-vertegenwoordiger), Peter Van Aelst, Dirk De Bièvre, Bas Redert, Emile van Ommeren

Please use the template below for your workshop proposal. You can write the proposal either in Dutch or English. Send the proposal before December 10th 2018 to: politicologenetmaal2019@uantwerpen.be.

For the Word document of this template, click here.


Oproep voor workshopvoorstellen

Op donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2019 organiseren de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) en de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) voor de achttiende keer gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal wordt dit jaar georganiseerd door het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Zoals gebruikelijk start het Etmaal op donderdag rond 12 uur en eindigt het op vrijdag na de lunch. Het Etmaal kent een plenaire bijeenkomst op donderdagavond met dit jaar een debat en de uitreiking van prijzen voor het beste proefschrift en de beste masterscriptie. De klemtoon ligt echter op het werk in de workshopsessies (twee sessies op donderdagmiddag en twee sessies op vrijdagochtend). Voor deze sessies, met elk ruimte voor een tiental papers, zijn we op zoek naar sessievoorstellen. We verwelkomen een ruim scala aan thema’s uit politicologische sub- disciplines, gaande van empirische politicologie tot politieke theorie en van internationale betrekkingen tot lokale politiek. Voorstellen kunnen zowel uitgaan van academische politicologen als van praktijkpoliticologen. Sessievoorzitters kunnen kiezen voor Nederlands of Engels als voertaal.

Maak gebruik van het bovenstaande template voor workshopvoorstellen. Uw workshopvoorstel wordt verwacht vóór 10 december 2018 op het e-mailadres: politicologenetmaal2019@uantwerpen.be.

Er is plaats voor 16 workshops. Bij de selectie van de voorstellen gaat de voorkeur uit naar sessies die het potentieel hebben voldoende papers aan te trekken. In de praktijk blijkt dat workshops vooral succesvol zijn wanneer de sessievoorzitters zelf actief deelnemers rekruteren. Verder geeft de organisatie de voorkeur aan voorstellen die worden ingediend door co-voorzitters verbonden aan een Vlaams/Belgische en een Nederlandse instelling. Co-voorzitters van buiten de Lage Landen zijn ook welkom. Ook zal er rekening mee worden gehouden dat het sessieaanbod een zo ruim mogelijk veld van de politieke wetenschappen beslaat. Uiterlijk op 1 februari 2019 krijgen de indieners uitsluitsel.

Het organiserend comité,

Pauline Ketelaars (VPW-vertegenwoordiger), Arjan Schakel (NKWP-vertegenwoordiger), Peter Van Aelst, Dirk De Bièvre, Bas Redert, Emile van Ommeren