Looking Back on the 2022 Conference

We look back on a great 2022 edition of the Politicologenetmaal (Annual Political Science Workshops of the Low Countries) held on June 16-17, 2022 at Radboud University Nijmegen. Under the auspices of local hosts Dr. Maurits Meijers and Dr. Andrej Zaslove, over 130 scholars participated in 11 workshops on a wide variety of topics. The respective workshop chairs did a great job in instilling the open and constructive spirit of 'the Etmaal' in their workshops.

During the evening programme, Danai Petropoulou Ionescu was awarded the 2022 Daniël Heinsius Master's Thesis Prize. The 2022 Els de Witte PhD Prize went to Dr. Lala Muradova. Congratulations to both!

The award ceremonies were followed by a fascinating roundtable on "The Russian Invasion of Ukraine" with with Prof. dr. Wim van Meurs, Prof. dr. Sophie Vanhoonacker, Prof. dr. Bertjan Verbeek, and special guest Liliya Levandovska. The discussion was moderated by Lema Salah.

 

Jury Reports

2022 Daniël Heinsius Thesis Prize

2022 Els de Witte PhD Prize
(click on the prize to open the jury report)

DSC_0654

The Organizing Commitee of the 2022 Politicologenetmaal:
Dr. ANdrej Zaslove, Dr. Maurits Meijers, Prof. Peter van Aelst, and Prof. Amy Verdun (from left to right).

Scholars on the Politicologenetmaal:

 • Het Politicologenetmaal is een van mijn favoriete conferenties, omdat het laagdrempelig en informeel is, terwijl de wetenschappelijke standaarden hoog zijn. Het biedt daarnaast een goede gelegenheid te zien waar mijn collega’s uit Vlaanderen en Nederland aan werken.


  "The “Politicologenetmaal” is one of my favorite conferences because it is low-key and informal, while the scientific standards are high. It is also a good opportunity to see what my colleagues from Flanders and the Netherlands are working on".

 • "Het Politicologenetmaal is bij uitstek de plaats waar jonge en meer ervaren collega's elkaar ontmoeten in een inspirerende omgeving waarin er opbouwende feedback wordt gegeven"


  "The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is the place where young and more experienced colleagues meet each other in an inspiring environment for constructive feedback"

 • “Het was een geweldige ervaring om mijn werk te delen met anderen in de 2020 editie. Het online format hield niemand tegen om actief deel te nemen en interesse te uiten in elkaars werk.


  ‘’It was a great experience to share my work and learn from others in the 2020 edition. Despite the online format, everyone was actively participating and interested in each other’s work.’’

 • Het Politicologenetmaal is voor mij een fijne kleinschalige gelegenheid om met collega's uit Vlaanderen, Nederland en elders mijn onderzoek te delen en bij te praten over de stand van de politicologie in de Lage Landen en meer. De compacte opzet biedt juist veel ruimte voor interactie en een fantastische sfeer. Ik zie uit naar de volgende editie!


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries ​is a cosy and inspiring opportunity to share my research ideas, and be updated about the state-of-affairs of political science in the Low Countries - and much more. The compact set-up paradoxically offers much space for interaction and a great atmosphere. I am looking forward to the next edition!

 • Een jaar niet geëtmaald is een jaar niet geleefd

 • To discuss state of the art research in 24 hours with a group of fellow political scientists, the Politicologenetmaal is a gem of a conference. I highly recommend it.

 • "Na een tijd vooral naar grote, buitenlandse congressen te zijn geweest, heb ik een paar jaar gelden het Etmaal opnieuw ontdekt. Zeker even interessant dan pakweg APSA of ECPR, en veel gezelliger! De Lage Landen op hun best."


  "After spending some time mainly attending large, foreign conferences, I rediscovered the Etmaal a few years ago. Certainly as interesting as APSA or ECPR, and much cozier! The Low Countries at their best".

 • "Wanneer collega’s of studenten me vragen wat de ‘beste’ conferentie voor politieke wetenchappers is, dan zeg ik zonder aarzelen, het Politicologenetmaal! Het workshop-format is een garantie op feedback, en ook qua sfeer moet het Etmaal niet onderdoen voor de grote conferenties."


  "Whenever colleagues or students ask me what the ‘best’ conference in the field of political science is, I tell them about the Annual Political Science Workshops of the Low Countries. The workshop format is a guarantee for thorough and constructive feedback. And the ambiance of a ‘small’ conference like the 'Etmaal' is simply unique."

 • Het Politicologenetmaal is dé plek voor aanstormend talent en reeds gevestigde wetenschappers om in een snelkookpan van 24 uur met elkaar in discussie te gaan over oude en nieuwe vraagstukken in de discipline. In deze gezellige, maar toch kritische en constructieve omgeving groeit en transformeert hedendaagse politicologie in al haar diversiteit.


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is a 24 hour pressure cooker where up-and-coming early career scholars and established scholars discuss old and new questions in the discipline. Within this typically ‘cozy’, yet critical and constructive setting, contemporary political science grows and transforms in all its diversity.

 • Het Politicologenetmaal is mijn favoriete conferentie in de Lage Landen: een ontspannen samenkomst van wetenschappers die diepgaande discussies voeren over onderzoekspapers van uitstekende kwaliteit


  The Politicologenetmaal is my favourite conference of the year: a great mix of scholars discussing high quality papers in a series of workshops on timely topics. What more could a political scientist ask for?

 • Het Politicologenetmaal is een van de meest effective manieren om diep in een politiek onderwerp te duiken en experts uit de lage landen op jouw onderwerp te leren kennen. Het is in ieder geval de leukste manier.


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is one of the most efficient ways of delving deep into a political topic and to get to know experts from the Low Countries on it. It certainly is the most fun way to do so.

 • "Je begint met één Etmaal, en voor je het weet kan je terugkijken op weken van fantastische politicologie. Elk gemist jaar is een dag voor altijd verloren."


  "You start with your first Etmaal, and before you know you have several weeks of great political science to look back to. Every year that you skip, is a full day lost forever."

 • Het Politicologenetmaal is een laagdrempelig congres van hoge kwaliteit. Goed voor jong en oud!


  The Poletmaal is a conference with high quality but low threshold. Great for juniors and seniors!

 • Het jaarlijkse Politicologenetmaal​ laat zien dat we hier in de Lage Landen een florerende heterodoxe IPE gemeenschap hebben! Het Etmaal is een perfecte plek voor zowel de gevestigde topwetenschappers als ook de nieuwe generatie veelbelovende promovendi en jonge academici om elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te verkennen!


  The annual Annual Political Science Workshops of the Low Countries is testimony to the thriving heterodox IPE community that we have here in the Lowlands! It is a perfect hub for both established stellar scholars and the new generation of highly promising PhDs and young academics to meet up and explore new opportunities for collaboration! 

The Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKWP) is co-organizer of the Politicologenetmaal.

rulogo_nb

The Political Science department at Radboud University is the main organizer of the conference in 2020, 2021, and 2022.

The Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) is co-organizer of the Politicologenetmaal.