Skip to content

Politicologenetmaal 2024, June 13-14

Thank you for joining us for the 2024 Politicologenetmaal!

 

The 2024 Politicologenetmaal (Annual Political Science Workshops of the Low Countries) was held in Maastricht, bringing together political scientists from over 40 universities for two days of inspiring workshops, thought-provoking discussions, and valuable networking opportunities.

 

We were thrilled to welcome you to our FASoS campus in Maastricht. Please explore the website to learn about the highlights of the past Etmaal.

Day
Hour
Minute
Second
 • Het was een geweldige ervaring om mijn werk te delen met anderen in de 2020 editie. Het online format hield niemand tegen om actief deel te nemen en interesse te uiten in elkaars werk.


  It was a great experience to share my work and learn from others in the 2020 edition. Despite the online format, everyone was actively participating and interested in each other’s work.

 • Het Politicologenetmaal is een van mijn favoriete conferenties, omdat het laagdrempelig en informeel is, terwijl de wetenschappelijke standaarden hoog zijn. Het biedt daarnaast een goede gelegenheid te zien waar mijn collega’s uit Vlaanderen en Nederland aan werken.


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is one of my favourite conferences because it is low-key and informal, while the scientific standards are high. It is also a good opportunity to see what my colleagues from Flanders and the Netherlands are working on.

 • Je begint met één Etmaal, en voor je het weet kan je terugkijken op weken van fantastische politicologie. Elk gemist jaar is een dag voor altijd verloren.


  You start with your first Etmaal, and before you know you have several weeks of great political science to look back to. Every year that you skip, is a full day lost forever.

 • Het Politicologenetmaal is mijn favoriete conferentie in de Lage Landen: een ontspannen samenkomst van wetenschappers die diepgaande discussies voeren over onderzoekspapers van uitstekende kwaliteit. Wat kan je als politieke wetenschapper nog meer vragen?!


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is my favourite conference of the year: a great mix of scholars discussing high quality papers in a series of workshops on timely topics. What more could a political scientist ask for?!

 • Het Politicologenetmaal is een laagdrempelig congres van hoge kwaliteit. Goed voor jong en oud!


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is a conference with high quality but low threshold. Great for juniors and seniors!

 • To discuss state of the art research in 24 hours with a group of fellow political scientists, the Politicologenetmaal is a gem of a conference. I highly recommend it.

 • Na een tijd vooral naar grote, buitenlandse congressen te zijn geweest, heb ik een paar jaar gelden het Etmaal opnieuw ontdekt. Zeker even interessant dan pakweg APSA of ECPR, en veel gezelliger! De Lage Landen op hun best.


  After spending some time mainly attending large, foreign conferences, I rediscovered the Etmaal a few years ago. Certainly as interesting as APSA or ECPR, and much cozier! The Low Countries at their best.

 • Het Politicologenetmaal is een van de meest effective manieren om diep in een politiek onderwerp te duiken en experts uit de lage landen op jouw onderwerp te leren kennen. Het is in ieder geval de leukste manier.


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is one of the most efficient ways of delving deep into a political topic and to get to know experts from the Low Countries on it. It certainly is the most fun way to do so.

 • Het jaarlijkse Politicologenetmaal​ laat zien dat we hier in de Lage Landen een florerende heterodoxe IPE gemeenschap hebben! Het Etmaal is een perfecte plek voor zowel de gevestigde topwetenschappers als ook de nieuwe generatie veelbelovende promovendi en jonge academici om elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te verkennen!


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is testimony to the thriving heterodox IPE community that we have here in the Lowlands! It is a perfect hub for both established stellar scholars and the new generation of highly promising PhDs and young academics to meet up and explore new opportunities for collaboration! 

 • Het Politicologenetmaal is voor mij een fijne kleinschalige gelegenheid om met collega's uit Vlaanderen, Nederland en elders mijn onderzoek te delen en bij te praten over de stand van de politicologie in de Lage Landen en meer. De compacte opzet biedt juist veel ruimte voor interactie en een fantastische sfeer. Ik zie uit naar de volgende editie!


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is a cosy and inspiring opportunity to share my research ideas and be updated about the state of affairs of political science in the Low Countries - and much more. The compact set-up paradoxically offers much space for interaction and a great atmosphere. I am looking forward to the next edition!

 • Een jaar niet geëtmaald is een jaar niet geleefd.

 • Het Politicologenetmaal is dé plek voor aanstormend talent en reeds gevestigde wetenschappers om in een snelkookpan van 24 uur met elkaar in discussie te gaan over oude en nieuwe vraagstukken in de discipline. In deze gezellige, maar toch kritische en constructieve omgeving groeit en transformeert hedendaagse politicologie in al haar diversiteit.


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is a 24 hour pressure cooker where up-and-coming early career scholars and established scholars discuss old and new questions in the discipline. Within this typically ‘cozy’, yet critical and constructive setting, contemporary political science grows and transforms in all its diversity.

 • Het Politicologenetmaal is bij uitstek de plaats waar jonge en meer ervaren collega's elkaar ontmoeten in een inspirerende omgeving waarin er opbouwende feedback wordt gegeven.


  The Annual Political Science Workshops of the Low Countries is the place where young and more experienced colleagues meet each other in an inspiring environment for constructive feedback.

 • Wanneer collega’s of studenten me vragen wat de ‘beste’ conferentie voor politieke wetenchappers is, dan zeg ik zonder aarzelen, het Politicologenetmaal! Het workshop-format is een garantie op feedback, en ook qua sfeer moet het Etmaal niet onderdoen voor de grote conferenties.


  Whenever colleagues or students ask me what the ‘best’ conference in the field of political science is, I tell them about the Annual Political Science Workshops of the Low Countries. The workshop format is a guarantee for thorough and constructive feedback. And the ambiance of a ‘small’ conference like the 'Etmaal' is simply unique.

The 2024 Politicologenetmaal is hosted by Maastricht University. The Politicologenetmaal is organized in collaboration with the Flemish Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) and the Dutch Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKPW). The Etmaal is financially supported by Universiteitsfonds Limburg/SWOL and the EU's Jean Monnet program.

nkwp-logo-nobackground
Maastricht-University
VPW_nobackground_small
EN-Co-Funded-by-the-EU_POS

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

uf_logo_header
low countries